A1. Close grip bänkpress @ 20×1 5reps 5set
A2. 1H ringrodd @ 30×1 4-5rep/arm 5set
A3. Tall kneeling Arnold press @ 31×1 5reps 5set

B. ”Always Clean, Never Crocs”
AMRAP 15min
5 KB clean and jerk hö hand
5 kroc row hö hand
30 mountain climbers
5 KB clean and jerk vä hand
5 kroc row vä hand

Cleana på men inte crocs….för ni vet väl att Kroc rows stavas med K? ? #såjäklainterntförlåt

CROSSFIT CHALLENGE

“I Don’t Want To Survive. I Want To Live!”
250m rodd
10 Burpees
10 Kettle Bell Svingar
10 Burpees
10 KBS
10 Burpees
500m rodd
10 Burpees
10 KBS
10 Burpees
10 KBS
10 Burpees
250m rodd