A. Snatch balance 2-3reps 3set
light weight, focus on getting under the bar quickly and finding a solid bottom position

B. Back squat @ 31×1 4-6reps 3set

C. ”The Madcon Metcon”
7 min AMRAP Burpees

Veckan börjar på en lördag – skönt! Teknik i Snatch – Så öva på att vara snabba! 🙂