A. Close grip benchpress build to 1RM

B. 1 RM weigthed pull up
or 1min amrap pull up/ pull up @ 30A0

C.
”The beast 2.0”

15min AMRAP
6 Renegade rows (3+3)
6 Backward lunge with shoulder press (3+3)
6 Alt KB clean and jerk (3+3)

Gammal är äldst! Kattis plockade hem bucklan IGEN! Stort grattis. Men jakten is on, hon följdes tätt av Linnea och Melinda i år!

Ett foto publicerat av Tränarprofil Cfua (@crossfituppsala)