A. Within 12 min:
Build to a heavy 3 rep in hang power clean

B. Dips @ 20X0 1.1.1.1.1 3-5 sets

[10 sec rest between reps in cluster]

C. EMOM for 15 min:
Min 1, 4, 7, 10 and 13: 30-45 sec double kettlebell overhead walk
Min 2, 5, 8, 11 and 14: 30-34 sec cobra
Min 3, 6, 9, 12 and 15: 30-45 sec FLR with alternating arm lift

D. Piston rows 6-8 reps/arm 3 sets


A-delen: Inga konstigheter.
B-delen: Funkar i ringar och ställningar välj själv.
C-delen: Noga med positioner på de olika övningarna här. De kan börja på olika ställen, det spelar ingen roll.
D-delen: Hållningsträning!!

 

 

Björn håller hov om CFUAs verksamhet #coachescongress #crossfituppsala #bosön

Ett foto publicerat av Tränarprofil Cfua (@crossfit_uppsala)