A1. RDL @ 40X0 6-8 reps 3-4 set
A2. Single arm dumbbell benchpress @ 31X1 8-10 reps 3-4 set

B. Within 6 min build to a heavy 5 reps in double kettlebell press

C. EMOM for 6 min:
6-8 explosive kettlebell swings

D. EMOM for 8 min:
Odd minute: 30-45 sec of FLR
Even minute: 30-45 sec of farmers walk


A-delen: Fokus på form på A1.

B-delen: Heavy!

C-delen: Explosivitet, tänk gummiband!

D-delen:  FORM före belastning på farmers walk, lång bål, neutral kotpelare, ned och i hop med skuldrorna. På FLR är det 3 kontaktpunkter som gäller.