A1. Goblet squat 3-5 heavy reps 3-5 set
A2. Squat jumps 3-4 reps 3-5 set 2-3 min rest

B. 12 min AMRAP
10 alternating 1-arm swings
12 alternating backward lunges
15 situps

C. Windmills @ 1112 4-6 reps/arm 3 set

or

Do one of the test from the last couple of days that you haven’t done


A-delen: Kontrastträning. Tunga böj rakt in i squat jumps, ingen direkt vila mellan a1 och a2. Hoppa så högt det bara går!!


B-delen: Bara att mata på.


C-delen: Form före belastning. Sträva efter utåtrotation i armen med kettlebellen i.

 

Measuring a new suit for Big-Kris and oh, UPPATHLON is on!!! ? #uppathlon

Ett foto publicerat av Tränarprofil Cfua (@crossfit_uppsala)