A. Within 10 min:
Build to a heavy 3 rep in hang power snatch

B1. Dips or ring dips @ 31X1 3-4 reps 3-4 set
B2. Double kettlebell swing 8-10 reps 3-4 set

C. Within 8 min:
Build to a heavy 10RM in double kettlebell front squat with pause in bottom position

D. Single leg RDL med kettlebell 4-6 reps/ben 2-4 set


A-delen: Inga efterpressar. Hastighet!!


B-delen: Inga konstigheter. Vila som de behöver på denna del. Kan man inte göra dips hoppar man upp eller göra armhävningar.


C-delen: Bara att kötta med bra form!


D-delen: Kan man inte hålla neutral kurvatur i ryggen och ett neutralt bäcken, så backa till tidigare progressioner i denna cykel. Man måste kunna krypa innan man går 😉

 

Glöm inte bort att tipsa nära, kära, vänner och kollegor om vår baskurs!