Dag 5

A. 2 Push press + 2 split jerk (2 sek paus in receiving position) 4 set

B. Power clean + hang power clean + 2 front squat 4 set

C. ”Three is the magic number”
In teams of three, divide the work as you need:
100 burpees
80 kettlebell swings
60 weighted situps
40 goblet squats
60 weighted situps
80 kettlebell swings
100 burpees

D1. Suitcase carry, 10 meter foot over foot 2-3 set
D2. Sideplank 30 sec/side 2-3 set

A-delen: Sätt en klocka på 10-12 minuter. Vila som ni behöver. Bra form på rörelserna. Notera att du skall kunna stå minst 2 sekunder i fångstpositionen.

B-delen: Sätt en klocka på 10-12 minuter. Vila som ni behöver.

C-delen: Dela upp arbetet  hur nu vill.

D-delen: Noga med formen. Fortsätter på tidigare progression. Rak höft och ingen sidoböjning i bålen. Form före belastning. PERFEKT form på sidoplanka, ingen rotation eller böjning, finns en anledning till att det heter planka. Filma gärna er själv och släng upp en blänkare på Instagram och tagga crossfit_uppsala, som en av våra FOCUS deltagare i Mjölby ofta gör 🙂