Dag 3

8 minuter EMOM:
2 Clean & Jerk

Vila 3 minuter

12 minuter TUNGT:
7-9 reps Kroc-rows (per arm)
6-8 reps 1h KB/DB Strikt Press (per arm)
8 Inchworm

Vila 3 minuter

12 minuter AMRAP:
7-9 reps 2h KB/DB Push-press
16 KB/DB Seesaw row

Se till att del 2 blir tungt och fokusera inte på att det ska gå fort att genomföra rörelserna. Det är helt ok att behöva pausa. Detta gäller också delvis för del tre där det fortfarande inte är någon större hastighet som gäller utan istället ska du se till att göra övningarna ordentligt. På del tre kan övningarna vara aningen lättare och ändå i princip helt obrutna.