Dag 6

A. Power Snatch + Hang Power Snatch (under knä) + Hang Power Snatch (över knä); ca 1 minut vila; 8-15 set.
B1. Single arm dumbbell bench press @ 30X2; 5-7 reps / arm. 3 tunga set; Vila ca 1 minut mellan varje arm.
B2. Front Plate Raise @ 3030; 9-11 reps; 3 set. Vila 1 minut mellan varje set.

+

8 minuter AMRAP:

8+8 Bottoms-up KB-Pressar
12 Alternerande Dead Bugs
30 sekunder L-support på KB’s

Helt OK att göra fler (eller färre) antal set på A. Se dock till att ni inte drar över allt för långt på tiden till B.

L-Support på Kettlebells innebär alltså att du ställer två KB’s på backen och sitter som ett L. Sätt dig i support här – dvs lyft upp din egen kropp. Det är HELT OK att hälarna tar i backen, det kommer det göra för i princip alla. Gör det svårare eller enklare genom att böja / inte böja på knän!