A Power clean 1RM på cirka 15 minuter
B Press 1RM på cirka 10 minuter
C Rack jerk 1RM på cirka 15 minuter

1000 m rodd på tid

Tillägg: Spring av er i 5-10 min @ z1

Börja med att värma upp allmänt och sedan fokus PC. Det ä testdag och ni testar alltså hur ni kan använda den teknik ni lärt sig och den explosiva styrka ni anskaffat er. Har ni inte varit med på så många teknikpass, så ingen fara, notera det högsta resultat ni gör så har ni en baseline att utgå från! Därefter till B-C delen som kan ses som en enhet, så 25 min på båda dessa. När man är klar med press så går man över till jerk. Har man svårt för jerk så gör man push press istället. När ni har ägnat sista halvan till att ro som tokar (med en plan) så spring gärna av er i 5-10 min efter.

Viktigt att ni fyller i resultat här på hemsidan dessa dagar!