A1 Zercher-böj 3 x 6-8 reps
A2 TGU 3 x 3 reps / arm

4-7 set av
10 pull ups
10 kb frontböj
10 burpees
30 double unders
Inom 5 min, resten vila

Med säck eller stång på A1, varva med turkish get up. Ser ut som om vädret fortsätter vara trist, men skulle yr.no ha fel (i skrivande stund) så kanske ni får lite frisk luft. Någon lördag måste det väl vara bra väder!? 🙂