2 rounds for time of:
Row 400 meters
50 Squats

+

5 rounds for time of:
3 Weighted Pull-ups, 45 pounds
5 Strict Pull-ups
7 Kipping Pull-up

Tid: 6:11 + 16:44 min (16 set)

Två halvor till en hel wod. Groteskt att air squata idag, speciellt efter rodd, men uppmjukningen behövdes. Pull up-woden kändes segare än senast eftersom jag använde klubbens nya 20 kg KB i foten istället för 20 kg-vikt i bälte. Nästan omöjligt att kippa. Det visade sig dock att jag endast var ca 20 sek och 2 set efter förra försöket, så den blev jag nöjd över i efterhand.