A Uppvärmningsböj 60-110 kg
B HBBS 5 x 6 x 116 kg

Smoked it like crack!

Några nya ton färdiga att lyftas!