Swole is the goal, size is the price

aka 

DISCO FRIDAY!


A1. Dumbell chestflyes @ 20×1 8-10reps 4set

A2. Bent over barbell row 8-10reps 4set

B1. Seated dumbell curls 6-8reps/arm 3set
B2. Shrugs m hantlar 3sek hold i toppen 6-8reps 3set

C1. Triceps pull downs with rubberband 8-10reps 2 set
C2. Forearm curl 8-10reps 2set

D. ”Cardio” (very optional):

15min valfri maskin, långsamt, vi vill inte sabba några gainz här 😉

Så där ja! Lönefredag, nu pumpar vi upp volymen! Discofredag för hela slanten och efter sista passet är det spontan uppslutning på klubben för att hänga och kanske gå ut och äta och dricka något gott!