A1. Pistonrow 6-8reps/arm 5set
A2. Dumbell benchpress @31×1 8-10reps 5 set

B1. Pushups 8-10reps / Ring pushups 6-8reps 3 set

B2. Seated banded row @32×1 8-10 reps 3 set

+
20min AMRAP
4-6strict pullups/4-6 ringrow
10 Backward lunge with dbl KB/dumbellpress (5 each leg)
10 Windmills (5+5)

”Första muscle-uppen!” – Med förvånad röst

Ett foto publicerat av Tränarprofil Cfua (@crossfit_uppsala)