A. 7 min AMRAP
9 FLR burpees
7 kettlebellswings
5 goblet squats
3 inchworms with 2 sec pause in bottom

[2 min rest]

B. 7 min AMRAP
9 supermans with 2-3 second pause in top psotion
7 straight leg situps with weight
5 strict pullups/ring rows @ 3111

[2 min rest]

C. 7 min AMRAP
Alternating turkish get-ups with windmill in top

[2 min rest]

D. 7 min AMRAP
1 kettlebell swing + 1 clean + 1 front squat + 1 backward lunge + 1 press/arm
2 kettlebell swing + 2 clean + 2 front squat + 2 backward lunge + 2 press/arm
3 kettlebell swing + 3 clean + 3 front squat + 3 backward lunge + 3 press/arm
…….

[2 min rest]

E. 7 min AMRAP
9 FLR burpees
7 kettlebellswings
5 goblet squats
3 inchworms with 2 sec pause in bottom


Målet är att göra lika många reps på A som E, pace:a därefter!

 

Nytt i biblioteket, varsågoda att läsa!

Ett foto publicerat av Tränarprofil Cfua (@crossfit_uppsala)