A1. Single leg RDL @ 40X0 4-5 reps/leg 3-5 sets
A2. Dips @ 40X0 2-3 reps 3-5 sets

B. EMOM for 12 min:
Min 1, 4, 7 and 10: 30-45 sek front rack hold
Min 2, 5, 8, and 11: 1 turkish getup/arm with 2 sec pause in each position
Min 3, 6, 9 and 12: 20 sec side plank/side

C. Accumulate 10 single Arm DB Lateral Lunge and Reach/side

D. Piston rows 6-8 reps/arm 3 set

A-delen: A1 med skivstång och bakre foten i golvet. Dips i ställlning eller ringar.
B-delen: Noga med hållningen på front rack hold. ”Lång bål”!
C-delen: Ny öving – kolla filmen! Fortsätter att utmana i frontalplanet nu med rotation också
D-delen: ”Hållningsträning” – kolla filmen!

https://www.youtube.com/watch?v=cHdKBmJ547o