A. Build to a heavy 3 reps/leg in backward lunges with a berbell on your back

B. 5 sets of:
90 seconds of work:
14 kettlebellswings
AMRAP burpees
90 sek rest between sets

[2 min rest between b and c]


C. 5 sets of:
90 seconds of work:
16 alternating 1-h swings
AMRAP ball slams
90 seconds between sets

 

A-delen: Bra och snygga reps!


B- och C-delen: Målet är att försöka hitta ett tempo så du kan göra lika många reps på respektive AMRAP avslutning på seten.