A1. Single leg RDL with barbell @ 30X0 4-5 reps/ben 3-5 set
A2. Seated dumbbell shoulder press @ 31X2 3-4 reps or Ring dips @ 31X2 3-4 reps 3-5 set

B. Within 8 min build to a heavy complex of:
5 double kettlebell cleans
5 front squats with two kettlebells
5 push press/push jerk with two kettlebells

C. Within 8 min build to 20RM in goblet squat with pause in bottom

D. Single leg RDL med kettlebell 4-6 reps/ben 2-4 set

 

A-delen: På A1 skall du ha i bakre foten som support. Tanken är att överbelasta säte och hamstrings. På A2 har du valmöjligheter igen.


B-delen: Har du svårt för övningarna så öva på dem i 8 minuter.


C-delen: Går att göra med hantel också. BRA form och PAUS i botten. Feeeeeeel the buuuuuurn!!!


D-delen: Kan du inte göra denna övning med BRA form gå tillbaka till progressionen med pinnen på ryggen. Det finns ingen mening att göra övningen om du inte kan vara neutrala i kotpelare och bäcken, då är övningen för svår.