Dag 1

A. Squat @ 20X1; 6 set; 2 reps

+

KB Breathing Ladder 1->15->1

På A så sikta att ligga ungefär på 70% av erat 1 RM. Är ni lite osäkra på vart det ligger så ta det så pass tungt att det är utmanande men fortfarande så pass lätt att ni inte missar på tekniken.

Del två innebär alltså att man ska göra 1 KB Swing. Ställ ner den. Vila 1 andetag. Gör 2 KB-swingar, ställ ner den, vila 2 andetag, osv upp till 15 och sen ner till 1 igen!