Dag 6

A. Single arm dumbbell bench press @ 31X2; 4-6 reps / arm. 3 set; Vila ca 1 minut mellan varje arm.
B. Kettlebell Flies (se film) @ 3030; 8-10 reps; 3 set. Vila 1 minut mellan varje set.

+

16 minuter AMRAP:
20m Suitcase Walk / arm
8+8 one-leg hip bridges med extra vikt. Stanna 1 sekund i toppen
6 st Inchworm
6 st Kick ups

Om kettlebell flies inte fungerar för dig så kan du på FLR i ringar istället. Försök gärna hålla händerna så nära varandra så möjligt (så att de touchar).

På Kick ups så kan ni använda en kettlebell eller viktplatta som motvikt. Se till att bara sänka benen så långt ner som ni klarar av utan att ryggens flexion ändras.