Uppsamlingsdag test

Kom ihåg att läsa hur vi tänker kring vilket pass man bör fokusera på under ”Förklaring av programmet” samt att läsa uppsamlingsdagarnas inlägg. För uppsamlingsdagar under testveckor ser vi helst att ni tar och gör nått av testerna som ni missat de senaste dagarna / veckan och gör dem.

Ett aerobt test från dag 4/5/6 eller:

”Nicole” 20 minuter AMRAP:
400m löpning
AMRAP Pullups (Byt ut mot KB-swingar om du inte kan göra pullups).

OBS: Kom ihåg att värma upp vaderna & fotlederna, extra viktigt om ni sett sidskillnader vid hälsoutvärderingen!