A1 Pull ups @ 30×0 5 x 5 reps ELLER upp till 1RM
A2 Dips @ 30×0 5 x 5 reps ELLER upp till 1RM

21-15-9
burpees
tunga svingar

Tillägg: sidoplankor 30 sek – vila 30 sek – byt sida och upprepa x 8

Fortsatt möjlighet att ta igen missade perslyft, köra jämna och lugna 5or om ni redan gjort ett 1RM-försök.

1000 m rodd var också ett test, någon som vill försöka slå Danny? 😉