A1 Kroc-rows 3 x 5-10/arm
A2 Dips, lugna och strikta, 3 x 3-5
A3 Support 3 x amsap
+
4-7 varv av
20 svingar, obrutna
20 benböj, obrutna
40 mountain climbers

På A1 är det bra att använda hantlar, lättare att få till ibland och man får längre rörelseomfång utan att slå i golvet. A2-A3 är alltså först lugna dips, ev assisterade med gummiband eller kompis, för att sedan direkt gå till en support så länge man orkar. Dipställning av rack byggs naturligtvis för de som har svårt för ringar! Avslutningen tar ungefär 2 min per varv exklusive vila, gärna tyngre och färre varv. Kan händ att det blir Kristofers megamix på slutet om det finns några snälla barn? 🙂