A Ultimate shoulder prep + PC istället för Muscle snatch
B 1 Power Clean + 2 Frontböj x 10 set – korta vilor
+
21-15-9 av
Svingar, tunga
KB-frontböj

Tillägg: L-hang, 3 x amsap, Armhävningar, 3 x amrap

Seten på B-delen ska vara utmanande, får ni verkligen inte till PC tillräckligt för att frontböjen ska vara utmanande i längden så kan man först öva på PC sedan göra benböjen från ett rack. På avslutningen är det bara att tuffa på. Frontböjen kan göras med säck eller med KBn i rackposition för omväxling, men enklast med samma KB som man svingar. Här kan man svinga högre för att göra vikten mer utmanande.