Five rounds for time of:
3 Weighted Pull-ups, 20 kg
5 Strict Pull-ups
7 Kipping Pull-up
Antal set: 14 (3-3-2-2-4)
Tid: ca 16:30
+
5 Weighted Pull-ups, 20 kg
10 Weighted Pull-ups, 16 kg

Både färre set och snabbare än senast. Jag är nöjd. Fick väl lite gliringar för att jag ”kippar” upp mina viktade pull ups (20 kg i viktbälte), så efteråt blev det några fler ”på riktigt” (KB i foten).