Wu: PC + PP (40-80 kg, 10 kilos steg), skotta uppfarten
+
2 x [PC + 3 PP], 80 kg
3 x 3 PP, 80 kg
PJ: 70, 80, 90, 100-f,
+
2 varv av
3 x [Bära 50 kg vikter ca 30 m, Springa i snödriva med höga knän 30 m]
Vila 2-3 min

Strongman toss, 8.7 kg tegelsten x 8
Amsap L-sit x 3: 28 – 20 – 18 sek