A. 1x snatch balance + 2x OH squats 3-4sets

B. Back squat @ 20×1 3reps 5set
Heavier then last week if possible

C. 4 rounds for time
”Made by CFUA aka rounds for Quality”
10 Alt backward lunges with 2xKB in front rack or just BW(5+5)
8 Piston rows (4+4)
6 push ups @ 30×0 knee or toes
4 windmills (2+2)

Var snabbast under stången och hitta balansen i bottenläget på A-delen. Mr. Hook är även Mr. Quality och bjuder på riktigt bra övningar för hela kroppen på slutdelen! 🙂