A1. Build to a perfect 2 rep deadlift, ”reset” and stand up between every rep in 5 sets
A2. Piston rows 6-8 reps/arm 5 set

B. Every second minute for 8 min:
7 double kettlebell swings
7 double kettlebell cleans
7 double kettlebell push press
7 double kettlebell front squats

C. EMOM for 12 min:
Min 1, 4 and so on: 30-40 sec double kettlebell overhead carry
Min 2, 5 and so on: 30-40 sek plank pull throughs
Min 3, 6 and so on: 20-30 sec supinated hang

 

A-delen: Perfekt rörelse på deadlifts.
B-delen: Inte så mycket att fundera på.
C-delen: Lite mer assistans igen. Kolla film för utförande på andra övningen i avslutningen.