A. Deadlift @ 33X1 4-5 reps 3-5 set

B. ”I go you go”
10 min AMRAP
12 alternating 1-h swings
8 FLR burpees

[5 min rest between b and c]

C. 6 min AMRAP
1 man maker

D. Prone Y’s 6-8 reps 3-5 sets

 

A-delen: Första veckan med lyft från golvet igen. SNYGGA reps. Notera tempot. Tanken är att ni skall ”reset:a” mellan repsen, alltså släppa stången sträcka på sig och ta ny position mellan varje reps i setet.

B och C-delen: ”I go you go” innebär Team wod i par. En kör den andra vilar, gäller på både b och c.

C-delen: Ny assistansövning.