Måndag
Shoulder press: fail (60kg)-1-1-1-1-1 reps, 57.5 kg
Push press: 3-3-3-3-3 reps, 60 kg
Push Jerk: 5-5-3-fail-2 (65 kg)-3-fail-2 (62.5)-4-fail-1 (60kg) reps

Det är märkligt hur omöjligt det verkar för mig att ta 60 i shoulder press när jag tycker det är ganska enkelt att ta 57.5…det kommer väl. Push press kan jag nog försöka med 62.5 nästa gång. 62.5 kg borde jag även lagt mig på push jerk, eventuellt ta 60 om jag jag inte får tillfälle att öva tekniken. Den blir lite lurig när man börjar bli trött.

+
MMA, 1.5 h
Roligt pass med konsekvent dålig timing. Måste köra mera om det ska bli någon tävling den här terminen.

Tisdag
Five rounds for time of:
Row, 500 m (2.5 k / 9.45 min)
50 Squats
30 Good mornings, 20 kg
Tid: 22.12 min (Jämna varv på ca 4.15 min)

Med tanke på hur trött jag var i benen så är jag helnöjd. Skönt att få vila händerna.

Onsdag
SW, 1.5 h