Kluster (10 sek vila mellan repetitionerna) av: Power clean, Push press, Push jerk, Spit jerk: 80kg, 82.5kg, 85kg, 85 (efterpress på stötarna), 82.5kg (fail på push jerken). 3 minuters vila mellan seten.

B1: 3×15 Kettlebell swings (32kg): 15, 15, 15 (90 sek vila)
B2: 3xAMRAP handstand pushups (smalt grepp – axelbrett): 10, 6, 5 (90 sek vila)

C1: 3×12 GHD raises (45 graders lutning): 12, 12, 12 (60 sek vila)
C2: 3×15 Toes-to-bar: 15 (strikta), 10/5 (strikta), 15 (kippade) (60 sek vila)

Rätt nöjd med klustret trots lite misslyckanden på slutet – 85 är precis under mitt PR i pushpress, och kändes inte alls så farligt. Dock svårt att byta mellan stil mellan repetitionerna.

Utan barn ikväll. The freedom, the freedom!