På tid:
50 Situps (ankrade)
50 Double-unders
50 Situps
50 steps walking lunges
50 Situps
50 Burpees
50 Situps

Tid: 17:04.

Burpees ett rent helvete (såklart). Double unders var 24 obrutna (med singelhopp mellan varje dubbelhopp) som sen följdes upp av typ 26 singlar, dubblar och tripplar (med medföljande svordomar).