3 x Crossfit Warmup

Overhead Squat
5-3-2-1-1 40kg, 50kg, 60kg, 65kg, 70kg (miss). Missade rekord. Får ligga kvar på 65. Nästa gång…

5km Rodd: 20:15. Booooooring. Hade tänkt att springa, men hade bara shorts och alla löpband var upptagna. Mitt livs kanske tråkigaste 20 minuter hittills. Nu blire grogg.