3 ronder på tid av
50 Double-unders
50 ryska svingar, 24kg
50 ankrade situps
tid: 17:26

Jag är sämst i världen på DUs. 32 obrutna (med mellanhopp…) i första ronden. Det är nog rekord. Sliter en del extraeergi att hoppa ett hopp extra för varje DU…

Nu ska jag dricka SPRIT