Inom 5 timmar gör följande tre workouter:

WOD 1: 3 försök på 15 overhead squats för så tung vikt som möjligt.
WOD 2: 2000m rodd och sen återstående tid till 10 minuter går till AMRAP double-unders.
WOD 3: 50 chest-to-bar pullups, 50 burpees.