10×2 Back Squats 80kg
3×3 Clean Pulls: 80kg, 85kg, 90kg
10×2 1 arm Sotts Press med 16kg KB

Skulle han använt 19kg i Sottspressen, men fick bli 16 av bekvämlighetsskäl.