Grym video från Elizabeth Holmdahl som ägnar sig åt MovNat, som är ett försök att återgå till en mer naturlig rörelse i naturen. Kanske inte heltäckande för att bli awesome, men klart en fantastiskt fin ambition – att gå ut från tryggheten, och ut i omvärlden för sin träning!