På tid: 100 pullups, 100 pushups, 100 situps, 100 Squats: 17:59.

Blev lite förvirrad av att Björn släpade fram en docka och började prata om situps på slutet av pullupsen, så ordningen blev pullups, situps, squats och slutligen pushups. Pushupsen var klart värst, även om pullups med en (fortfarande sen Lynne) rätt risig hand (tejpad på ett sätt som hade gjort en mumie stolt) var rätt pissigt det med. Var inge het idag.