Medlemsvillkor hos CrossFit Uppsala

§ 1. Medlemskap Träningskortet hos CrossFit Uppsala är personligt.

§ 2. Avtalstid och uppsägning Alla avtal har en obligatorisk bindningstid på den längd som träningskortet gäller för. Träningskort med uppdelade betalningar kan ej sägas upp under giltighetstiden, men man kan välja att avbryta delbetalningarna genom att betala återstående summa till fullo vid valfritt tillfälle under giltighetstiden.

§ 3. Frysning och överlåtelse av träningskort Träningskort kan inte frysas under giltighetstiden.

§ 4. Prisändringar Träningskort med delbetalning är skyddade mot alla slags höjningar under bindningstiden.

§ 5. Hälsotillstånd Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i CrossFit Uppsalas aktiviteter.

§ 6. Skador Träning hos CrossFit Uppsala sker på eget ansvar. CrossFit Uppsala skall inte bli skyldig eller hållas ansvarig för några skador som jag åsamkas som resultat av att jag deltar i deras träningsprogram (oavsett om det är hemma, i deras träningslokal, utomhus, hos någon av deras samarbetspartners) och jag friskriver CrossFit Uppsala, deras ägare, anställda, agenter, avtalspartners, leverantörer, affilierade, dotterbolag och medhjälpare från alla eventuella krav, skadestånd, och liknande som jag skulle kunna kräva som ett resultat av någon skada eller dödsfall som skulle kunna inträffa i anslutning med mitt deltagande i träningsprogrammet, endast undantaget en skada eller ett dödsfall orsakat medvetet av en ovannämnd person/ personer.

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter Medlem förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa gällande trivselreglerna och användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse sker. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder.

§ 8. Dopingpolicy CrossFit Uppsalas självklara policy är ett direkt avståndstagande från allt bruk av dopingklassade preparat. CrossFit Uppsala ska erbjuda och uppmuntra till en drog- och dopingfri miljö i enlighet med riktlinjen att allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt.

Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till två års fängelse. Skulle någon bli ertappad att använda förbjudna preparat hos CrossFit Uppsala skulle det, förutom straff enligt svensk lag, innebära att personen blir avstängd från träning hos oss i två år. Detta enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS 1999:44)

§ 9. Praktiska ändringar CrossFit Uppsala förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning, schemaplanering för gruppträning. CrossFit Uppsala förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering – reparation, underhåll och servicearbeten. Vi förbehåller oss också rätten att dra ner drastiskt vad gällande öppetider vid speciella omständigheter, och då ersätts medlem med motsvarande tillägg i giltighetstid. Vid sådana speciella omständigheter skall dessa meddelas i god tid.