Uppsamlingsdag
1.Styrke- eller teknikdel från tidigare dagar – A-del
[Den första delen gör alla med undantag den som gjort alla tre tidigare dagar, då kör du direkt på nr 2 nedan!]

2.Assistans-träning som pre-/rehab/skills – B-del

2-5 set
[välj en eller flera övningar, fler set om du börjat med denna del]

3. ”Terrific Tuesday”
Hela passet i 2 lag!

Med 20 min time cap och med 4 slädar:
Med start på 0-5-10-15 min så gör alla i laget individuellt:
120 m shuttle run (20-m vändor) med viktplatta eller säck
12 mountain climbers
10 air squats
5 burpees
+
Amrap 20 m-längder putta släde x 2 slädar / lag: – en lättare och en lite tyngre:

*OBS – en triangel-släde och en platt släde per lag rekommenderas, alla får testa lite men 0 till 50 kg extra rekommenderas, det är ok att ha två lätta slädar, men se poängsystemet nedan 🙂

SCORE: 20 m = 1 poäng för lätt släde, 1,5 poäng för tung släde. Ha whiteboard med 2 pennor: en kolumn för tung släde och en för lätt släde
Tiebreaker: om det är samma poäng men att fler vändor har gjorts med den tunga släden så vinner det laget! ?

VALFRITT: Att göra övningarna från STRONG-passet för 2 dagar sedan under eget ansvar. Detta kan ni göra även efter Team-passet så klart såtillvida att inte dagens tränare behöver låsa containern.

  • Gör A-del från de senaste 3 träningsdagarna
  • Gör valfri B-del som står på tavlan. Det är dock ok att disponera tiden själv och prioritera A-del. Om ni tränat de senaste 3 dagarna så gör ni bara B-delar, men då upp till 5 set av dessa.
  • Som konditionsdel så gör vi en metcon i form av en team-wod, fart och fläkt tillsammans! ?