Personlig aspekt

Att träningen utförs i små grupper gör att effekten av denna blir så mycket högre.

Att ha utbildade tränare som övervakar att varje rörelse utförs korrekt, som peppar som och skapar pass anpassade för vad just du och din grupp behöver är ovärderligt för att få effekt av träningen. Investera i den lyxen – din kropp kommer att tacka dig!

Sett ur den aspekten är det inte dyrare att träna i mindre grupper, eller en och en med en tränare, utan nästan nödvändigt. Prova och se skillnaden det kan ge att träna i en form där någon verkligen tar ansvar för att du ständigt ska gå framåt!