Uppsamlingsdag
1.Styrke- eller teknikdel från tidigare dagar – A-del
[Den första delen gör alla med undantag den som gjort alla tre tidigare dagar, då kör du direkt på nr 2 nedan!]

2.Assistans-träning som pre-/rehab/skills – B-del

2-5 set
[välj en eller flera övningar, fler set om du börjat med denna del]

3. ”Finn”
Lag om upp till 5
Med 20 min rullande klocka:

40 sek jobb – 20 sek byte av station
P1 Rodd, cals
P2 Bear Hug Hinge
P3 Sit ups ELLER hängande benlyft
P4 Sidoplanka – ena sidan
P5 Sidoplanka – andra sidan

[alla i laget gör 6 set av alla övningar, det spelar ingen roll var man börjar eller om det är färre än 4 i laget]

SCORE: cals på rodd / antal deltagare

  • Gör A-del från de senaste 3 träningsdagarna
  • Gör valfri B-del som står på tavlan. Det är ok att disponera tiden själv och prioritera A-del. Om ni tränat de senaste 3 dagarna så gör ni bara B-delar, men då upp till 5 set av dessa.
  • Som konditionsdel så gör vi en metcon i form av en team-wod, fart och fläkt tillsammans! ?