A. 1x power clean 1x front squats
-under cirka 15-20 minuter inklusive uppvärmningsvikter
-jobba upp till en tung repetition med bra teknik, upprepa sedan samma vikt 1-3 ggr

B. EMOM 10min
1. 20 DU eller 30 SU
2. 2-8 medball eller slamball över skuldra

C. AMRAP 8 min
10 Sit ups
5 push ups
5-10 medball eller slamball över skuldra

Årets första coach-ledda pass, nu kör vi 2019 för hela slanten! ?

På B-delen så får du en möjlighet att testa olika metoder och repsantal för varje varv på C-delen.