A. 2x hang power clean 5x front squats 3-4 set

B. EMOM 10min
1.15 ball slams
2. 20-30s planka

C. ”So fast”
AMRAP 6min
buy in varje varv 3 burpees
2 utfalls hopp
2 KB clean and jerk

[för varje varv ökar utfalls hopp och KB clean and jerk med 2 reps, så näst varv blir 4 sen 6 osv till cap]

B-delen blir lite som en extra metcon inför den snabba avslutningen…men 6 minuter kan kännas som en lång tid ibland! ?