Uppsamling testdagar!

A eller B-del från tidigare 3 testdagar den här veckan, dvs:

-Måndag: TESTDAG 1

-Onsdag: TESTDAG 2

-Fredag: TESTDAG 3

Testveckan är här Upplägget innebär att testveckan består av en ”mellandag” och sedan en testdag. Att det börjar med en ”mellandag” beror främst att ordningen då blir att lördag blir en Uppsamlingsdag av tester och vi vill att så många som möjligt ska få möjlighet till det den här gången.