A. 2x OH squat 3-4set, börja från rack

B. 2x Hang power snatch 3-4set

C. ”De ä stabilt”
AMRAP 10min
10-15 sek OH hold med 2x KB
20-30 sek planka
8-10 piston rows (4+4/5+5)

vila 2 min

”HAM”
AMRAP 4min
10 Air squats
10 Burpees

Ooooh, två metcons! Stabilt!

PS ngn som kommer ihåg vad ”HAM” är fortkortning för, haha ?