Uppsamlingsdag
1.Styrke- eller teknikdel från tidigare dagars A-delar
[den som gjort alla tre tidigare dagars A-del, går direkt till del 2]

2.Assistansträning från tidigare dagars B-delar

2-5 set
[välj en eller flera övningar, fler set om du börjat med denna del]

3. ”500 miles”
I lag om upp till 5:
Amrap 20 min
Db Push ups x 5
Db Thrusters x 5
Db DL x 8
Burpees x 10
Sit ups eller crunches x 15
Rodd – minst 15 cals som mest 30 cals per sittning

*Score: så många cals på rodd som möjligt

*för att få ro så måste du ha gjort övningarna innan
*flygande start i laget, det är ok att göra övningar snabbt eller i maklig takt

  1. Gör A-del från de senaste 3 träningsdagarna
  2. Gör den assistansträning som står ovan, det är Om ni tränat de senaste 3 dagarna så gör ni bara del 2 ovan som ”styrka”, dvs direkt på assistansträningen, men gör då fler set.
  3. Som konditionsdel så gör vi en metcon i form av en team-wod, fart och fläkt tillsammans! ?