A. Back squat @ 20×1 8-10reps 3-4set

B1. Deathmarch 14-16steg 3-4set
B2. 3x 1H KB clean 5x 1H KB thruster/ arm 3-4set

C. 3-5 set av
10 Alt KB snatches
20 Mountain climbers
30 Ball slams
vila ca 2 min mellan set

På dagens avslutning så behöver var och en komma ihåg när det är dags att köra. Det kan ju vara svårt att komma ihåg på sekunden så därför är det ok att avrunda lite ?